Wyszukiwarka

Rzucam Ci wyzwanie!

zjedzszybciej

Zjedz placek po węgiersku szybciej ode mnie i wygraj 1000 zł do wydania w Pysznej.

Partnerem konkursu jest restauracja Pyszna.

Witajcie po Wielkanocy! Mam nadzieję, że przez Święta jedliście do oporu i macie teraz żołądki poszerzone na tyle, by sprostać wyzwaniu dla prawdziwych żarłoków. Zawsze chciałem dać początek czemuś takiemu i w końcu się to udało.

DSC_2402~2

DSC_2366~2
Wielki Placek po Węgiersku – syta porcja!

Jest to wyzwanie nie byle jakie, bo dotyczy jedzenia na czas. Taka forma zabawy, współzawodnictwa i sprawdzenia siebie. Zmierzyłem się z Wielkim Plackiem po Węgiersku w Pysznej na Starym Rynku w Poznaniu i chciałbym, abyście spróbowali mnie pobić. Pożarłem to danie w czasie 6 minut 32 sekundy i 59 setnych. Nie wierzycie? Cóż, mam na to dowód:

Ustaliłem z Pyszną, że od dzisiaj, tj. od 29 marca 2016, przez najbliższe dwa tygodnie, czyli do 11 kwietnia 2016 włącznie, każdy śmiałek może spróbować pobić mój czas. Prawdę mówiąc, nie jest on zbyt wyśrubowany: jadłem tak szybko, jak potrafię, lecz po pierwsze wcale nie mam w tej kwestii wybitnych umiejętności, zaś po drugie tu tak naprawdę liczy się technika, a ja nie do końca wiedziałem, jak się do tego placka zabrać.

[column size=1/3]DSC_2378~2[/column][column size=1/3]DSC_2380~2[/column][column size=1/3]DSC_2384~2[/column]

Rozumiem jednak, że podjęcie wyzwania nie dla wszystkich jest samo w sobie atrakcyjne, dlatego też wraz z Pyszną chcemy Was zachęcić do wzięcia udziału w zabawie w następujący sposób:

1. Każdy, kto zje Wielki Placek po Węgiersku szybciej ode mnie, choćby o jedną setną sekundy, nie płaci za niego i za wodę ani złotówki. Mówiąc inaczej, jeśli jesteś lepszy, jesz i popijasz za darmo.

2. Osoba, która w ciągu tych dwóch tygodni zje Wielkiego Placka po Węgiersku w najkrótszym czasie wygrywa specjalną nagrodę: 1000 zł (słownie: TYSIĄC) do wykorzystania w Pysznej. Zważywszy na to, że w knajpie ceny są raczej niskie, jest to kwota w sam raz na zorganizowanie wieloosobowej biesiady.

DSC_2391~2

DSC_2404~2

Wszystko jasne? No to ruszajcie na Stary Rynek i próbujcie swoich sił! Trzymam za Was mocno kciuki, nie zależy mi na tym, by pozostać niepokonanym. Do dzieła!

Aha, poniżej możecie rozwinąć regulamin, który pomoże Wam rozwiać ew. wątpliwości. Jeśli mimo to macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach.

[toggle title=”Regulamin konkursu (kliknij, aby rozwinąć)”]
§ 1 Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Restauracja Pyszna Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-772, Stary Rynek 57, KRS: 0000552944, NIP: 7831725181, REGON: 361269604 (dalej: „Organizator”);

2. Nagrody w konkursie zapewnia Restauracja Pyszna Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-772, Stary Rynek 57, KRS: 0000552944, NIP: 7831725181, REGON: 361269604;

§ 2 Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 29 marca 2016 roku od godz. 10.00 do 11 kwietnia 2016 roku do godz. 22.00.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 kwietnia 2016 roku do godz. 22.00.

§ 3 Warunki wzięcia udziału w konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zasady i Przebieg konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest w Restauracji Pyszna na Starym Rynku 57 w Poznaniu.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wyrazić chęć startu podczas składania zamówienia.

3. Po otrzymaniu Wielkiego Placka po Węgiersku Uczestnik może odczekać do 10 minut, aby danie mogło trochę ostygnąć, a Uczestnik mógł przygotować się mentalnie do zadania konkursowego.

4. Zadanie konkursowe polega na zjedzeniu Wielkiego Placka po Węgiersku w możliwie jak najkrótszym czasie. Osoba, która uzyska najkrótszy czas otrzymuje Nagrodę Główną. Osoby, które uzyskają czas krótszy niż 6 minut 32 sekundy i 59 setnych, otrzymują Nagrodę Drugą.

5. Czas mierzony jest przez osoby oddelegowane przez Organizatora, tj. są to pracownicy Restauracji Pyszna.

6. Po wykonaniu zadania konkursowego uczestnik jest zobowiązany podać swoje prawdziwe dane osobowe (imię i nazwisko).

7. Informacje o wynikach konkursu zostaną opublikowane na blogu „Wygrywam z Anoreksją”.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodą Główną w konkursie jest otwarty rachunek w Restauracji Pyszna na kwotę 1000,00 zł brutto.

2. Nagrodę Główną można wykorzystać w dowolnym, uzgodnionym z Restauracją Pyszna terminie, ale nie później niż 30 czerwca 2016 roku.

3. Nagrodę Główną należy wykorzystać jednorazowo, jednego dnia.

4. Nagrodą Drugą jest Wielki Placek po Węgiersku oraz szklanka wody.

§ 6 Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

[/toggle]

Zwycięzcą konkursu z czasem 1 minuta 38 sekund i 48 setnych został Kamil Łęga.